9546fa5a.jpg
昨日の雨上がりに
偶然見つけた! 虹(-。-)
キレイでした!(^-^)/